ΤΟΠΟΙ   ΛΑΤΡΕΙΑΣ

στην Παλιά Πόλη  των Χανίων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ε1 ΤΑΞΗΣ   2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ

ΣΧ. ΕΤΟΣ  2002-2003

Ν Α Ο Ι  ΤΩΝ   Χ Α Ν Ι Ω Ν

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τ Ο Π Ο Ι    Λ Α Τ Ρ Ε Ι Α Σ   ΣΤΗΝ   ΠΑΛΙΑ   ΠΟΛΗ   ΤΩΝ   ΧΑΝΙΩΝ

Τερτίπης Δημήτρης