ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙΑΔΑ

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙΑΔΑΣ

     

Η Κωνσταντινουπολειάδα είναι το ενοριακό πολιτιστικό κέντρο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας Χώρας Χανίων.

"Σκοπός του ενοριακού πολιτιστικού κέντρου ως αναπόσπαστου μέρους  και

Προεκτάσεων της Ενορίας  Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας Χώρας

Χανίων είναι να συμβάλλει στο πληρέστερο και αρτιότερο Ποιμαντικό έργο

Τοπικής Εκκλησίας, να καλλιεργεί και να εκφράζει το Ορθόδοξο Χριστιανικό

Φρόνημα και την Ελληνορθόδοξη πολιτιστική μας παράδοση και συντελεί

Όσο μπορεί στην εν γένει ψυχοπνευματική παράδοση ανάπτυξη της Ενορίας

Και των μελών της, στα  πλαίσια και στο πνεύμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Μας" .  

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙΑΔΑΣ

   Οι δραστηριότητες της είναι οι εξής:

1.] Εργαστήρι βυζαντινής μουσικής. 

2.] Εργαστήριο Αγιογραφίας.

3.] Ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου.

4.] Δανειστική βιβλιοθήκη.

5.] Γωνιά νέων.

6.] Αθλοπαιδιακό πάρκο.

7.] Συναντήσεις – συζητήσεις με Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης.

8.] Φιλοξενία.

9.] Οδοντιατρείο για άπορους και ανασφάλιστους, εντόπιους και ξένους.

10.] Εργαστήρι Κοπτικής – Ραπτικής.

11.] Συσσίτιο  απόρων – ανήμπορων.

12.] Αλφαβητάρι Ελληνικής Γλώσσας και Ορθόδοξης Πίστης.

13.] Φιλοξενία: <<Ένωσης Ναυαγοσώστων Αιγαίου – Κρητικού και Ιονίου Πελάγους.

15.] Διαλέξεις – Ομιλίες Συζητήσεις – Σεμινάρια – Εκδηλώσεις.

16.] Εργαστήρι Η/Υ: Έκδοση περιοδικού <<Ενοριακής Μαρτυρίας>>

 

    Το Ενοριακό Πολιτιστικό Κέντρο: <<Κωνσταντινουπολειάδα>>, ανηγέρθη εκ θεμελίων , τα τελευταία χρόνια:

-         Η θεμελίωση του, έγινε την 23 Ιουλίου 1995.

-         Τα εγκαίνια του, την 15 Σεπτεμβρίου 1997.   <<Ωκοδομήθη δε και εξωραϊστεί αναλώμασι της Ενορίας>>.

   

     Είναι καθημερινά ανοιχτό (πρωί – βράδυ) και υπηρετείται αφιλόκερδα από τους Ιερείς και τους Συνεργάτες της Ενορίας.

 

     Οι αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων και Τραπεζαρίας, παραχωρούνται, κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Ιερατικού Προϊσταμένου, πατρός Αντωνίου Κ. Σαπουνάκη.